1. Úvod
  2. Blog
  3. Sebepoznávání na cestě k srdci
  4. Čakry - drží v dualitě, směrují k Srdci nebo září energií srdce?

Čakry - drží v dualitě, směrují k Srdci nebo září energií srdce?

Systém čaker je všeobecně známý, stačí poukázat na to, že někdo má slabší 3. čakru, uzavřenou 4., neaktivní 6. čakru a hned máme jasno, co a jak ;-) Tím nechci systém čaker jakkoli shazovat, jen poukázat na úskalí, která s sebou takové hodnocení, srovnávání a tím i ztotožňování přináší, jste-li na cestě k Srdci (k přítomnosti a jednotě)
 
Když se čakerní systém snažíme vyladit na základě našich přesvědčení, jak by to mělo nyní správě být, můžeme jít i přímo proti tomu, jak bychom byli vedeni ve stavu Srdce - přestože se zdá, že v obou případech jde o jedno a to samé - o to dojít k celistvosti.
 
Celistvost ve stavu duálního vnímání a myšlení však není možná. Tedy z úrovně duality jde spíše než o celistvost o snahu řídit tok energie v čakrách tak, aby něco bylo podle nás - podle našich představ, přání, záměrů...
 
V určité fázi to může být dobrá pomůcka, jak si pomoct v rámci duality, tedy jak posílit záměry, jak podpořit to, co je vám příjemné a pokusit se zmenšit vliv toho, co vnímáte jako nepříjemné, nesprávné, zkrátka na opačném pólu, než o který vám jde... Může to i - v rámci duality- fungovat, tedy dařit se skrze to změnit něco, podle nás.
 
V určité chvíle však vám může toto duální vnímání, myšlení, hodnocení, srovnávání a věčné vylaďování čehosi, houpání od jednoho pólu k druhému a bojem mezi nimi přestat dávat smysl.
 
I nyní systém čaker stále někdy používám při komunikaci s druhými nebo vyjádření toho, co má být sděleno. Ne však ve smyslu nutnosti změny tak, jak si já nebo ten druhý myslíme, že se to změnit má, ale k uvědomování si myšlenkových vzorců a programů, s kterými jsme v nějakých záležitostech ztotožněni.
 
Když se snažíme ovlivňovat různými způsoby tok energií v našich čakrách, tak nejenže nejsme ve stavu přijetí, ale v podstatě v sobě ještě více upevňujeme ztotožnění se s nějakou svou představou - s nějakým duálním programem. Není to špatně, ale zkrátka tímto způsobem posilujete spojení s dualitou.
 
Jestli v sobě cítíme volání Srdce, pak nám právě tato ztotožnění brání ve spojení s ním - se stavem v přítomnosti, tedy mimo duálního vnímání a myšlení.
 
Když začnete nahlížet na čakry jako pomůcku na cestě k Srdci místo k posilování záměrů dochází k uvědomování si k připoutanosti k záměrům, tedy připoutanosti k duálnímu nazírání na sebe i vše kolem nás.
 
Když si toto uvědomíte, jakékoli hodnocení, porovnávání a zesilování ztotožnění s něčím skrze své záměry vám přestane dávat smysl, protože Srdce nás vede úplně jinak - duálních programů se pustit a tím vytvořit prostor pro přijetí a spojení se Srdcem, tedy přirozeným způsobem se vyjmout (spíše být takto vyjmut) z duální houpačky.
 
Přestože se zdá, že tento stav je nedosažitelný, nepřejímejte tento názor, jde pouze opět o program duality, který nás v duálním vnímání a myšlení drží . Jestli už jste se v něčem, v čem jsme dříve byli ztotožněni s nějakou představou, dokázali této svázanosti s ní pustit a prožít odevzdání se přítomnosti - Srdci, pak jistě sami víte, že to možné je a cítíte v sobě, že takto to jde i v dalších záležitostech. V některých to nepůjde hned, nepůjde hned se nějakých představ pustit, ale i samotné uvědomování si toho, je opravdu obrovský posun ve způsobu vnímání.
 
Může také dojít k uvědomění si rozporu v tom, o co jste snažili doteď a tím, kam vás vede Srdce. Někdy nám může přijít, že jsme promrhali spoustu času, vynaložili spoustu energie způsobem, který se nyní zdá protichůdný tomu, kam Srdce vede - v takovém případě si uvědomte, že právě díky těmto zkušenostem jste dospěli k tomu, že to cesta k vnitřnímu klidu a ryzí radosti ze života není.. Touto zkušeností v dualitě projít máme. Právě přes poznání skrze vlastní zkušenosti je možné z duality vystoupit - žít v dualitním světě, ale bez připoutanosti k němu a prožívat život ve stavu Srdce.
 
Pak vám přestane dávat smysl posilovat své záměry, ladit podle svých představ své čakry, přestanou vám postupně vadit odlišné názory a pohledy na něco. Jde o úplně jiný způsob uvažování, naše mysl potřebuje čas se na něj přeladit, ale není to jen pro vyvolené.
 
Jestli je pro vás čakerní systém srozumitelný tím, že zahrnuje nejrůznější témata a oblasti života, pak ho stále používejte k sebeuvědomování - ale jde-li vám o cestu Srdce- neztotožňujte se s ním, nehodnoťte podle něj to, proč se vám něco děje, nehodnoťte podle něj ani sebe a druhé. Nesnažte se negativní vzorce změnit v pozitivní, nepřipoutávejte se ani k jednomu pólu.
 
Lpíme-li na tom, aby náš život nebo obecně život zda na Zemi byl pouze přátelský a láskyplný, stále budeme ve stavu hodnocení toho, co je a co není přátelské a láskyplné, stále budeme ve stavu duality a stále bude součástí našeho života i opačný aspekt duality - ten, který vnímáme jako nepřátelský, neláskyplný.
 
Podmiňujeme-li stav vnitřního štěstí, klidu, míru, naplnění v tady a teď, spojení se svým pravým já tím, jaký je momentálně vnější svět, co dělají, co nedělají ostatní, co říkají, jak co mají, není možné tohoto stavu dosáhnout.
 
JE VŠAK MOŽNÉ V TOMTO STAVU BÝT♥
 
Může vám k tomu napomoci i čakerní systém - který může napomáhá odkrývat, k čemu všemu jsme se připoutali, s čím vším jsme se ztotožnili. Může vám pomoci k uvědomění, že když kdykoli budeme upřednostňovat jednu z polarit (mít záměr být lepší, mít něčeho víc nebo míň), že tím úplně stejně posilujeme i opačný pól těchto záměrů.. Kdy a v jaké formě se to v našem životě projeví je však naprosto mimo náš vliv..
 
Vnímejte čakerní systém jako pomůcku k vnímání, kdy sami rozhoupáváte duální houpačky, v čem odmítáte to, jak něco je a z místa nepřijetí se to snažíte změnit v to, co si myslíte, že je lepší, správnější, vědomější.. Není třeba nic urychlovat ani směrovat z úrovně osobnosti, vše se děje samo..
 
Vnímejte své čakry jako přímé portály Srdce - vnímejte je ze Srdce.  A možná zjistíte, že naším úkolem není cíleně ovlivňovat čakry, že naším úkolem je "jen" přestat bránit, aby skrze čakry zářila energie srdce.  A možná se časem čakerního systému, jak je znám z duální úrovně, pustíte úplně.. Protože vám vše splyne v jedno ♥

 

Líbil se článek? Sdílejte ho s přáteli

Přejít na domovskou stranu Rozkvést 

Květové esence na míru

Připravím květové esence na míru 

270,- Kč/30 ml lahvička připravená k přímému užívání.

Bez omezení - vhodné i pro děti, seniory, těhotné

Změny ve složení náramku - dle přání a zdarma

Líbí se vám náramek z nabídky, ale rádi byste v něm něco ubrali nebo naopak přidali další minerál?

Za změnu jako takovu si neúčtuji nic navíc. Více Změna ve složení náramku? Úprava náramku? Zdarma :-)

 

Kontakt
Petra Šarmová
Po-Pá 8-15
Copyright © Rozkvest 2014-2020